Medlen till hästägarna och uppfödarna ökar med cirka 60 miljoner kronor 2022. Det motsvarar en höjning med 5,7 procent.

Medlen till hästägare och uppfödare ökar med ca 60 miljoner till 2022, ungefär +5,7 procent.
50 miljoner riktas till vardagstravet medan 10 miljoner netto hamnar i elitsatsningar. Av de 60 nya miljonerna utgörs ca 53 mkr av prispengar och ca 7 mkr av uppfödarmedel.

Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson kommenterar satsningarna så här:
– Största delen satsas på de garanterade prispengarna som alla tävlande tjänar i loppen. Den så kallade femhundringen höjs till ”femtonhundringen” i vanliga lopp och till ”tjugofemhundring.

Läs hela fördelningen av medel 2022 här