Boka redan nu upp onsdagen den 3 maj då det är dags för årets årsmöte

Årsmötet planeras att hållas i Stockholm som brukligt. Tid och plats meddelas senare. Kallelse med dagordning och styrelsens underlag till årsmötet ska vara alla föreningar tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.
Övriga underlag, motförslag och motioner ska vara föreningarna tillhanda senast tio dagar innan mötet.
Förening som vill få ett visst ärende behandlat på årsmötet måste anmäla det skriftligen till styrelsen senast tre veckor innan årsmötet.