Det blev en delseger när Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade en dom i frågan kring moms. Intäkter från premielopp är att betrakta som momspliktiga.

Frågan vad som är momspliktig verksamhet eller inte inom hästsport aktualiserades efter en så kallade Bastova-domen. Både Svensk Travsport, och övriga i hästnäringen anser att en professionell tävlingsverksamhet ska vara momspliktig. Det har dock inte Skatteverket.

Den nu aktuella domen från Högsta Förvaltningsdomstolens innebär att ersättningen för häst som gått ett godkänt premielopp är att betrakta som omsättning av en tjänst och därmed momspliktig.

Läs mer om. momsfrågan på Svensk travsports hemsida