Det råder stor oro bland de aktiva efter ägarkonsortiemötet på Jägersro i helgen. Travhästägarna, tillsammans med övriga BAS-organisationer, bad om ett nödpaket omgående för att klara de ökade kostnaderna och för att inte förlora fler aktiva.

-Det är det viktigaste för att vi hästägare och aktiva ska överleva, säger Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors.

Under mötet klargjorde dock Maria Croon att det inte finns några pengar för 2022. Ett buffertsparande är högprioriterat för ST och målet är att på sikt ha 400 miljoner kronor i bufferten.

-Men vi har faktiskt 150 miljoner kronor i eget kapital i Svensk Travsport. En liten del av det borde kunna användas till nödåtgärder direkt. Sen, i budgetarbetet för 2023, kan vi kräva mer pengar från ATG, säger Mikael Melefors.

Resultatet kan annars bli att många hästägare slutar. För en B-tränare kan fritidsintresset komma att kosta mer än man har råd med.

-Hästägare med tre hästar i A-träning kanske drar ner antalet till två för att klara situationen. Hur ska vi då kunna fylla loppen?, frågar sig Mikael Melefors.

Även kostnadskalkylen för att minska antalet tävlingsdagar är något som oroar Travhästägarna, liksom att man valt att satsa på eliten och minska på vardagstravet.

Mikael Melefors menar att om förslaget kring färre tävlingsdagar går igenom, så ska pengar inte tas från vardagstravet utan finansieras med nya pengar.

-Man har bara tagit hänsyn till ATG:s och Svensk Travsports kostnader. Kalkylen för hästägarna finns inte med. Blir det här verklighet kommer de aktiva att få resa mer och då ökar hästägarnas kostnader, säger Mikael Melefors.

Mikael Melefors
Mikael Melefors och Travhästägarnas vädjan om mer medel till de aktiva
fick inget gehör när ST:s konsortie och styrelse möttes i Malmö i helgen.