För första gången delades Travhästägarnas guldnål – Travets Hjälte – ut. Det gjordes i samband med dagens årsmöte på Solvalla. En rörd Johan Hellander tog emot utmärkelsen.

Travhästägarnas nya utmärkelse initierades av den nu bortgångne styrelseledamoten Claës L Ljung. Innan dess hade han tillsammans med en enig styrelse fattat beslut om att den första nålen postumt skulle delas ut till Margareta Wallenius Kleberg för hennes insatser både för travsporten och hästägarna.

Ur motiveringen till utmärkelsen kan bland annat följande läsas:

Trots en stor affärsverksamhet och allt som rörde Menhammar så hade Margareta ändå tid att engagera sig i för henne viktiga frågor i diverse styrelser, inte minst för att förbättra hästägarnas villkor. Hennes engagemang var alltid långsiktigt. Margareta stod sällan på barrikaderna utan det var med vänlighet och list hon fann vägar framåt i det tysta. Men lämnade ändå ett avtryck som kommer att eka i generationer framåt – inte minst för oss hästägare. Margareta – alltid saknad – aldrig glömd.

Menhammars stuterichef Johan Hellander var på plats för att ta emot utmärkelsen.

– Vi från Menhammar med familjen Wallenius Kleberg i spetsen är väldigt stolta och glada över att Margareta får det här fina priset som den första. Margareta är väldigt saknad av Annika, Jonas och Tore med familj, men även av oss anställda på Menhammar och travfamiljen i stort, säger Johan Hellander.

Han framförde också ett tack från familjen för det initiativ som tagits av Travhästägarna.

– Margareta var en passionerad hästägare, men framför allt var hon väldigt passionerad för hästägarna i stort, säger Johan Hellander.

Utmärkelsen, som är nyinrättad, kan delas ut till någon inom travsporten som gjort en utomordentlig insats för sporten. Utmärkelsen består av en guldnål framtagen av guldsmeden Jonas Nilsson i Svedala och ett diplom.

Travhästägarnas styrelse kunde inte se någon annan vara så värd att tilldelas den första nålen som just Margareta Wallenius Kleberg.