Den 27 januari träffade Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors, styrelseledamot Mikael Lindqvist och generalsekreterare Anne Adre-Isaksson ATG:s styrelseordförande Bo Netz i Stockholm. Det var ett bra möte och Bo Netz hade satt sig in i hästägarnas frågor och gjort sin research innan mötet. Han hade förståelse för det som framfördes från Travhästägarnas sida men han var också noga med att påpeka att det inte är ATG:s uppgift att fördela pengar. Det är sportens ansvar, sa han.  

Mikael Melefors berättade vad Travhästägarna är och står för och förklarade det ekonomiska läge hästägarna befinner sig i. Han redovisade också vad som hänt med antalet hästar, prismedel och kostnader för travhästägarna under senare år.

Bo Netz konstaterade att det varit en dramatisk minskning på kort tid men att det inte var någon överraskning för honom. Detta är något som tas upp till diskussion på varje styrelsemöte på ATG, förklarade han.

Bo Netz berättade att ATG dragit ner kostnaderna för 2023, framför allt på marknadsföring och det han kallade för konsultväxling – några av alla deras konsulter kommer att anställas eftersom det blir billigare, andra sägs upp.

Hur lönsamt är BIG 9?

Mikael Melefors ställde också frågan om BIG 9 och hur lönsamt det är.

– Vi hade högre förväntningar på det från början, på cirka 4-5 miljoner kronor per vecka. Där är vi inte alls, men nu är vi lönsamma. Nästa år innebär det att alla investeringar är betalda, förklarade Bo Netz.

– Tanken är att BIG 9 ska växa, det läggs lite mer pengar på marknadsföring i syfte att få in fler till sportbettingen. Jag hoppas och tror att vi kan ligga på några miljoner i vinst nästa år.

Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors (t v) och styrelseledamot Mikael Lindqvist (t h) hade en bra diskussion om travhästägarnas situation tillsammans med ATG:s ordförande Bo Netz.