Travhästägandet är i kris. Kostnaderna skenar på många olika sätt för alla som äger häst medan möjligheterna att få någon form av kostnadstäckning är oförändrade. 

ST har presenterat en budget för nästa år som innebär oförändrade prispengar 2023 jämfört med 2022.  

-Den ekonomiska smärtgränsen för våra hästägare närmar sig med stormsteg och fler kan behöva ta sina hästar ur träning.

Det säger Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors.

Svensk Travsport beslutade i veckan att lägga fram en underbalanserad budget för 2023, vilket innebär att man tar 68 miljoner kronor av det egna kapitalet, som uppgår till 170 miljoner kronor. Alternativet var att antingen skära ned eller lägga en budget med underskott, vilket majoriteten vid senaste ägarkonsortiet tyckte var bäst. 

Önskemålen från BAS om nya medel på 200 miljoner kronor har diskuterats tidigare för att kunna möta kostnadsökningarna. Nu ligger budgeten alltså kvar på samma nivå som förra året.

-Vi aktiva får därmed ingen kompensation för våra ökade kostnader och för inflationen. Vi hade en negativ trend av hästägare redan innan och det kommer att bli fler som inte ha råd att ha häst längre eftersom de måste prioritera annat, säger Mikael Melefors. 

Magnus Östlund är ordförande för Örebro Läns Travhästägarförening. Han konstaterar att läget är allvarligt för hästägarna.

-Nu förväntar jag mig att man lokalt, från travbanornas sida, bjuder in travhästägarna till en dialog kring hur vi ska göra för att förhindra den kris vi är inne i. Det kan handla om propositioner, omfördelning av prismedel från en kategori till en annan, beroende på hur det ser ut. Vi måste arbeta med kostnaderna så mycket vi kan, säger han. 

-Om så många som möjligt kan tävla om bra prispengar så nära hemorten som möjligt så vinner vi såklart på det. Det skulle gynna alla parter om vi kan ha en dialog lokalt. Alla inser att det är ett allvarligt läge. Om vi då inte samverkar vore det väldigt knepigt. Nu gäller att rädda det som räddas kan. 

-Det allvarliga är om det blir en negativ trend över tid så att vi kanske får lägre priser på auktioner, färre betäckta ston, färre aktiva. Det är inte vad vi behöver. Vi behöver bli fler som vill lägga delar av sina pengar på den här sporten. 

Mikael Melefors framhåller också behovet av att ATG ser över sin kostnadsmassa.

-Kostnadsmassan har ökat samtidigt som omsättningen har gått ned. I normala företag måste man anpassa sig, säger han.

Ingen är direkt överraskad över ST:s budgetförslag. Men Anders Persson, ordförande för Skånska Travhästägarföreningen, tror att det leder till att hästarna kommer att minska i antal.

-ST kommer att fortsätta sina försök att få sin ekonomi i balans, så om inte något oväntat händer tror jag att det ser likadant ut både 2023, 2024 och 2025, säger han. 

-Hästarna minskar i värde hela tiden och färre vill vara med och sätta in pengar i travet. Det blir svårare att rekrytera hästägare. Enda möjligheten är att sälja hästar i andelar, menar han. 

Anders betalar själv drygt 14 000 kronor i månaden för en häst i proffsträning.

-Det har alltid varit dyrt att ha häst i träning och det har inte blivit billigare nu. Dagens intäkter har inte ökat i samma utsträckning som kostnaderna för att ha häst.

-Jag har förståelse för budgetbeslutet. ATG levererar ju inte. Om inte omsättningen ökar i samma grad som vi vill ha prispengar så måste man ställa andra krav på vad ATG ska leverera till sporten.

Även Staffan Sjömark, ordförande för Jämtlands Travhästägarförening, har förståelse för att det inte blir någon höjning av prispengarna, med tanke på dagsläget i världen. Han tror också att spelet kommer att minska eftersom folk inte har råd. 

-Man har inte lika mycket pengar att spela för. Då blir intäkterna lägre och det är nog bara att gilla läget. 

-Vi kör fortfarande om samma pengar som vi gjort i flera år, framför allt i vardagstravet. Redan nu börjar folk sälja sina hästar och sista året har hästantalet minskat rejält. Jag tror inte att intresset för att äga häst har minskat, men möjligheterna. Man har inte råd.

Det är de små B-tränarna och hästägarna ute i landet Staffan värnar om och som måste få hjälpa på något sätt – högre prispengar på Solvalla är inte till stor hjälp för hästägare i hans område. 

-De har inga hästar som kan åka till Solvalla och tävla om 60 000-70 000 kronor. Det blir en förlustaffär att åka dit, med dagens drivmedelspriser.

Staffan betalar cirka 12 000 kronor i månaden för en häst i professionell träning. 

-Tränarna har ju också ökade kostnader så jag har förståelse för att även de måste höja avgifterna, säger han. 

Montage: Adrian Bengtsson