Vid Travhästägarnas årsmöte omvaldes Mikael Melefors till ordförande.

Årsmötet hölls i Stockholm den 4 maj där delegater från ett flertal travhästägarföreningar deltog. På mötet hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar och val där Per-Erik Wågström,  Solänget, och Lennarth Helgesson, Örebro, invaldes som nya i styrelsen. Det sedan Karin Roslund, Gävle, hade avböjt omval och årsmötet beslutat att utöka styrelsen med en ledamot, vilket även stadgarna tillåter.

Under mötet togs också Svensk Travsports årsmöte upp händelserna kring valen till ST:s nya styrelse. Mikael Melefors var nominerad av valberedningen till en av de två platser som reserverats för BAS-organisationerna. Till den andra platsen hade valberedningen nominerat Marita Arvidsson, Sleipner. Travhästägarnas Riksförbund hade sedan nominerat Jan Halberg och hade ställt sitt förslag mot Marita Arvidsson.

På årsmötet yrkade dock Umåkers ordförande att alla tre skulle ställas mot varandra. Efter en sluten omröstning vann Umåkers förslag och en ny sluten omröstning genomfördes. Den slutade med 980 röster för Jan Halberg, som då var klar för en styrelseplats, medan det blev lika röstetal med 920 röster vardera för Mikael Melefors och Marita Arvidsson.

Många förväntade sig en ny röstningsomgång mellan dessa två men det tillät inte ST:s stadgar. Istället blev det lotten som avgjorde och den föll på Marita Arvidsson.

Travhästägarna hamnade därmed utanför ST:s styrelse.

-Vi är självklart besvikna. Travhästägarna är den stora motorn i svensk travsport. Utan hästägare har vi ingen sport och då inte heller något spel. -Nu hoppas vi att hästägarfrågorna ändå tas om hand och att det görs med stort allvar. För mår inte hästägarna bra mår heller inte travsporten bra, säger Mikael Melefors.