Mikael Melefors, Travhästägarna, och Marita Arvidsson, Sleipner, är valberedningens förslag till de två platser som reserverats för BAS-organisationerna när ST ska välja ny styrelse i april.

I och med ST:s nya organisation ska också en ny styrelse väljas och med inriktning på ett ökat inflytande från BAS-organisationerna. För en vecka sedan presenterade valberedningen och dess ordförande Fredrik Tenfält förslaget.
Travhästägarna har tidigare nominerat organisationens ordförande Mikael Melefors och som nu föreslås väljas på två år. På den andra platsen vikt för BAS föreslår valberedningen Sleipners ordförande Marita Arvidsson för en tid av fyra år. Valet av den nya styrelsen sker på fullmäktige den 26 april.

Till ny ordförande för ST föreslås Anders Källström och Kerstin Peterson-Brodda föreslås som vice ordförande.
Till ATG:s styrelse föreslås följande: Anders Källström, omval, Kerstin Peterson-Brodda, nyval, Mats Norberg, omval, och Boris Lennerhov, nyval. Den sistnämnde är tidigare vd för Gekås i Ullared och mångårig hästägare.
Förslaget till ST:s styrelse i sin helhet:

Fyra år: Anders Källström, omval, Kerstin Peterson-Brodda, nyval, Anders Jonsson, nyval, Marie Dellhag, nyval, Marita Arvidsson, nyval.
Två år: Saila Quicklund, omval, Mikael Melefors, nyval, Hanna Norring, nyval, Remy Nilsson, omval. 
Läs också De föreslås bilda ny styrelse