Ni som administrerar era föreningars medlemsregister behöver numera gå in via en ny länk för att nå registret. Väl där är det samma användare och lösen som ni haft sedan tidigare och ingen förändring har gjorts i själva registret.

Förändringen har gjorts i samband med att Travhästägarna lanserat sin nya förbättrade hemsida. Genom att gå in på länken http://skiss.nu/travhastagare/ kommer ni till en inloggningssida. Den ser likadan ut som den gamla hemsidan. I rutan för inloggning anger ni samma användarnamn och lösenord som ni använt sedan tidigare.

Medlemsregistret ligger kvar där tills vidare under tiden styrelsen utreder möjligheten att ändra, förbättra eller förenkla hanteringen av medlemsregistret.

Ändringar av kontaktinformation under Föreningsinfo med mera till respektive förening går inte längre att ändra inne i medlemsregistret utan uppgifterna måste mejlas till web@travhastagare.se


Frågor om medlemsregistret besvaras som tidigare av Runar Johansson, andra tekniska problem som rör själva åtkomsten till registret hänvisas via mejl till: web@travhastagare.se  som Lena Karlsson ansvarar för.