I ett öppet brev vädjar Travhästägarna till sällskapen att ta större hänsyn till hästägarna när publikplatserna öppnas.

Här är det öppna brevet i sin helhet:

”Stockholm den 1 augusti 2021

Öppet brev till travsällskapen

I takt med att restriktionerna lättar i samhället i övrigt hörs nu allt fler kritiska röster mot hur travhästägarna behandlas i samband med att publikplatserna åter kan öppnas.

Hästägarna har under de cirka 1,5 år som gått sedan pandemin bröt ut varit tacksamma för att travsporten haft möjlighet att tävla vidare. Hur travet både som näring och sport annars hade sett ut går lätt att föreställa sig.

Hästägarna har också haft både stort tålamod och stor respekt för beslutet att inte tillåta publik på våra tävlingar och att banornas stallbackar under tävlingsdagarna betraktats som en strikt arbetsplats dit bara ett fåtal haft tillträde.

Nu, när publik åter tillåts i varierande grad, har vi dock fått många samtal där hästägarna känner sig överkörda. Vi har tagit för givet att hästägare med häst till start ska komma in på publikplats utan kostnad i vardagstravet. Men trots att publikplatserna har öppnats stoppas ändå många från att vara på plats. En orsak är att den långdragna frågan om digitala hästägarkort ännu inte fått sin lösning. Men det kan inte vara meningen att hästägare nu dessutom ska tvingas betala för att få se sin häst tävla.
På många banor har hästägarkorten gällt även om man inte haft egen ägd häst till start. Den möjligheten ser vissa sällskap nu också ha tagit bort.
Ett annat exempel där travhästägare känner sig överkörda kommer från ett fall inom V75 där antalet platser redan var uppbokade innan anmälningstiden till tävlingarna gått ut. Även om hästägaren skulle ha varit beredd att betala för att se sin häst på banan igen så fanns inte ens möjligheten kvar.

Travhästägarna vädjar därför till travsällskapen att prioritera hästägarna och låta dessa få se sina hästar på banan utan att behöva betala för det. För utan hästägare har vi heller ingen sport att tävla i.

För Travhästägarna

Mikael Melefors
Ordförande”

Här finns det öppna brevet att ladda ner som pdf: Öppet brev till sällskapen