Välkommen till årets ordförandekonferens som genomförs i Solvalla Vänner och Veteraners lokal ovanför Solvallas Travmuseum på E-läktaren.

Konferensen börjar med lunch kl 11.00 på The Onion på Solvallas stallbacke och själva konferensen inleds sedan klockan 12.00.

Efter konferensens slut kl 11.30 på lördagen följer ett extra årsmöte.

Material är utskickat till ordföranden i samtliga lokalföreningar.

Kallelse med mer praktisk information om ordförandekonferensen, boende, mat med mera hittar du här

Dagordning till ordförandekonferensen hittar du här

Kallelse till extra årsmöte hittar du här

Nominerade till valberedningen hittar du här. Listan uppdateras om fler förslag inkommer.

Foto: TR Media