Skatterättsnämnden har nu publicerat ett förhandsbesked i ärendet med en hästägare med b-licens och som blivit avregistrerad för moms. Nämnden slår fast att denna bedriver ekonomisk verksamhet och därmed har rätt att vara registrerad för moms.

Svensk Travsport ska nu kräva att Skatteverket backar från sin tidigare ståndpunkt och återkallar inställningen att tävling med hästar inte är ekonomiskt verksamhet.

– Det är ett mycket bra besked för den svenska travsporten och våra travhästägare. Det har handlat om en ödesfråga för hela sporten, säger Mikael Melefors, Travhästägarnas ordförande, i en kommentar.

Maria Croon, vd för Svensk Travsport, menar att det var ett mycket positivt besked.

– Nu kan vi konstatera att en enhällig Skatterättsnämnd fann att Skatteverkets ståndpunkt i frågan saknar rättslig grund, säger Maria Croon på Svensk Travsports sajt.

Läs mer
Positivt förhandsbesked i momsfrågan

travhästar i lopp