Medlemsnyttan, en ökad dialog med föreningarna och mer pengar till de aktiva var några av de områden som deltagarna vid årets ordförandekonferens vill prioritera under nästa verksamhetsår.

Ordförandekonferensen hölls i slutet av september på travtränare Claes Sjöströms anläggning i Rimbo. Andra frågor deltagarna vill att föreningen arbetar med i verksamhetsplanen för 2023 var en mer levande hemsida, ett fungerande medlemsregister, hästägarkortet och fritt inträde för hästägare, tävlingskalendern samt doping och säkerhet.

Norr- och Sydträffarna

Styrelsen fick dessutom i uppdrag av ordförandekonferensen att på nytt börja ta initiativ till Norr- och Sydträffar i god tid innan sommaren 2023.

I samband med konferensen, där Travhästägarna fick låna lokaler utan kostnad, var Björn Sjöström, pappa till Claes, värd och visade runt på gården. Han berättade också om Travhästägarnas samarbetsavtal med Agria, som han är försäkringsombud för.

Yttrande till Svensk Travsport

Styrelsen fick också i uppdrag av mötet att yttra sig till Svensk Travsport kring begreppet ”Svenskfödd”.
”Ta hänsyn till samtliga av de begränsningar i begreppet svenskfödd i registreringsreglementet, som ASVT föreslår i sitt remissvar, eller i andra hand hitta andra sätt att adressera kraven”, skriver Travhästägarna i sitt yttrande som skickades till ST den 30 september.

Travhästägarna ställde sig bakom ASVT:s samtliga svar på samma remiss, i alla sex punkter.

Från rundvandring på Claes Sjöströms anläggning i Rimbo. Foto: Lena Karlsson