I Sportappen på travsport.se finns nu möjlighet för kuskar och ryttare att lägga in uppgifter om eventuell uppsittningsavgift och provision. Uppgifter är möjliga att se för den som har ett konto och är inloggad på sajten.

Enligt ett pressmeddelande har det redan tidigare funnits möjlighet för kuskar och ryttare, som är anslutna till TDS-systemet, att lägga in uppgifterna. Övriga kunde bara lägga in uppgifter om provision.
Efter uppgraderingen av systemet kan nu alla lägga in uppgifterna. I ett första skede går det bara att lägga in avgifterna. Senare är tanken att även individuella skillnader ska kunna läggas in. Det skulle till exempel vara om någon väljer att inte ta ut provision på garantipengen.
Läs mer om uppgraderingen på Svensk Travsport