13 av de 20 lokala hästägarföreningarna som är anslutna till Travhästägarna fanns på plats vid årsmötet som hölls i Solvalla Veteraner och Vänners lokal på E-läktaren på Solvalla den 3 maj. Till ordförande att leda mötet valdes Svensk Travsports ordförande Anders Källström. Vid årsmötet redogjorde Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors för verksamheten under 2022 och föredrog budget och verksamhetsplan för 2023.

Valberedningen hade föreslagit att minska antalet ledamöter i styrelsen från åtta till sju. Flera motförslag hade inkommit och efter en sluten omröstning beslutades det att styrelsen även fortsättningsvis ska bestå av åtta ledamöter.

Mikael Melefors omvaldes till ordförande för Travhästägarna. Det blev även omval av ledamöterna Christer Bergman, Jägersro, Katrin Hjalmarsson, Kalmar, Elisabeth Johansson Bollnäs och Lena Karlsson, Färjestad, för en tid av två år. Till nya revisorer valdes Liselott Åhman och Johanna Karlin, båda Årjäng.

Styrelseledamöter med ett år kvar på sin mandattid är Claës Ljung, Halmstad, Mikael Lindqvist, Skellefteå, Per-Erik Wågström, Solänget, Lennarth Helgesson, Örebro.

Samtliga ledamöter i valberedningen avböjde omval och det uppdrogs åt styrelsen att förbereda för att en ny valberedning kan väljas vid höstens ordförandekonferens.  

Svensk Travsports ordförande Anders Källström var mötesordförande under årsmötet och höll sedan information om de utmaningar travsporten står inför. Foto: Anne Adre-Isaksson