Onsdagen den 3 maj är det dags för Travhästägarnas årsmöte.

I år hålls mötet på Solvalla i Solvalla Veteraner och Vänners lokal. 

Alla medlemsföreningar har rätt att skicka minst en delegat till mötet, antalet bestäms av hur många medlemmar föreningen har. 

Alla ordföranden har idag fått mejl med kallelse, dagordning, valberedningens förslag och övriga handlingar till mötet.

Föreningarna har möjlighet att inkomma med frågor och motioner till årsmötet fram till och med den 12 april.

Foto: TR Media