För första gången på flera år vänder antalet utbrott av kvarka uppåt. Förra året drabbades 66 svenska hästanläggningar jämfört med 48 året innan. Det senaste året har det varit flera fall av kvarka i travstall i olika delar av landet. Det har alltså skett en smittspridning i travvärlden. Sjukdomen gynnas av att hästar reser mycket idag.

Flera organisationer i Sverige och andra länder samarbetar i kampanjen Stoppa kvarkan den 1 till 7 maj. Fokus på kampanjen är att snabbt upptäcka sjukdomen och därmed stoppa smittspridningen. Och nu finns också ett vaccin mot kvarka. Läs mer

Big Streamline mule Sundbyholm Breddloppsdag