På onsdag håller Svensk Travsport ett öppet föredrag kring tävlingsplanering och aktuella sportfrågor. Tävlingsplanering är ett av Travhästägarnas prioriterade frågor.


Det är årets sista öppna föredrag från Svensk Travsport. Medverkar gör ST:s sportchef Robert Karlsson och biträdande sportchef Per Wetterholm. Föredraget hålls kl 17.00-18.30 den 15 december.

Tävlingsplanering tillhör en av de prioriterade områden som Travhästägarna ska jobba med det kommande året. Det enades deltagarna om på den ordförandekonferens som hölls i Stockholm i slutet av året.
För hästägarna handlar det om kostnader men också om att stå upp för ett hållbart tävlande både ur de aktivas, hästens och miljöns synvinkel.

Här finns länk till det öppna föredraget som genomförs digitalt via Teams.