Vår vän och styrelseledamot Claës L Ljung har lämnat oss, 78 år gammal.

En stark röst, som brunnit för sporten, hästägarna och amatörerna under många år, har tystnat.

Claës valdes in som ledamot i Travhästägarnas styrelse 2018. Genom dessa år har han bidragit med sitt djupa engagemang och intresse för hästägarnas frågor, men också med sitt stora kunnande inom travsport och föreningsliv.

Han satte också avtryck lokalt som ordförande i Halmstads Hästägarförening under mer än 30 år. Lika länge var han internationellt engagerad som president för FEGAT, den europeiska federationen för travamatörerna.

Han tog också upp kampen med Svensk Travsport när begreppet amatörkusk slopades. Det gick inte att ta miste om hans stolthet när han 2022 berättade för oss att begreppet nu återinförts.

Nu har hans röst tystnat, ett sista ”Ugh” har hörts, och vi sänder vårt varma deltagande till hans anhöriga. Vila i frid.

Styrelsen i Travhästägarna

Claës L Ljung
Claës L Ljung. En stark röst med stort engagemang i i travsporten har tystnat. Foto: Lena Karlsson