Travhästägarna Bollnäs har haft sitt höstmöte med inriktning på såväl hästträning som organisationsinformation.

Mötet började med besök hos A-tränarna Krister Jakobsson och Stefan Arvidsson som presenterade sitt gemensamma koncept ”från inkörning till tävlingshäst”.
De båda framhöll att samarbetet underlättas av att de har sina anläggningar intill varandra, och att de har Bollnästravet med bra träningsmöjligheter så nära.

Konceptet har tre tydliga delar: inkörning och unghästträning som Krister ansvarar för, betesgång hos Kenneth Jakobsson och träning fram till starthäst hos Stefan Arvidsson.
Starten till det hela är egentligen att Krister Jakobsson fick en förfrågan 2021 från Daniel Wäjersten om hjälp med inkörning av unghästar. Därefter har Krister Jakobsson och Stefan Arvidsson utvecklat det koncept de erbjuder idag. I år har de haft 20-talet unghästar i projektet.

Efter intressant information och rundvandring i stallarna, fortsatte mötet på Travrestaurangen med sedvanliga mötesförhandlingar, kaffe och smörgåstårta.

Carl-Erik Sandström, Bollnästravets ordförande, tog sedan vid och informerade om ST:s nya organisation och lite om framtiden.
Organisationen är ny sedan 3 år tillbaka, och bygger på ett större lokalt inflytande än tidigare. Det sker genom en struktur av grupper/möten där sällskaps- och BAS-ordföranden samt travbanechefer ingår i respektive grupperingar.  Carl-Erik Sandström deltar i cirka tio möten per år, och har därmed stor möjlighet att framföra Bollnästravets åsikter i olika frågor.
ST:s nya styrelse består av nio personer – från sällskap, BAS-organisationer samt externa oberoende medlemmar.

Framtiden präglas av viss oro med tanke på det övergripande ekonomiska läget vi befinner oss i. Troligtvis får vi ett sparbeting under 2024, som dock inte ska drabba breddsporten. Antalet tävlingsdagar minskar med 15 totalt. Bollnäs har förmånen att öka med en tävlingsdag, från 37 till 38. Bollnäs är en stark region vad gäller hästar i träning, antalet A-tränare och antalet licenser. Om man strikt skulle följa parametrarna för tävlingsdagar borde Bollnäs ha ytterligare 3 tävlingsdagar.

Rent ekonomiskt har Bollnästravet satsat klokt i ombyggnad av restaurang och toto-hall. Många evenemang har möjliggjorts och ger avkastning till travet. Investeringen i solceller har varit lyckad med tanke på el-kostnaderna. Sammantaget ser travsällskapet goda möjligheter för fortsatt utveckling.
Styrelsen Travhästägarna Bollnäs

Stefan Arvidssons stall med ägarverandan i fokus. Foto: Lars Jakobsson / TR Bild

Fotnot: Har ni också haft möte eller andra aktiviteter i er travhästägareförening? Mejla gärna text (max 2 500 tecken inkl mellanslag) och bild (liggande format) till web@travhastagare.se så publiceras det under kategorin Från föreningarna