Det viktigaste frågorna handlade om Svensk Travsports fördelning av prispengar, och beslutet om de 50 indragna tävlingsdagarna nästa år när Travhästägarna Bollnäs höll höstmöte på företaget Kjell Ungh AB.

Många av dagens mest aktuella frågor inom travsporten i allmänhet, och för oss hästägare i synnerhet, diskuterades. De mest brännande punkterna handlade om Svensk Travsports fördelning av prispengar, och beslut om att femtio tävlingsdagar dras in nästa år.

Flertalet banor drabbas av detta och kommer med stor sannolikhet att få svårt att klara sin verksamhet. Bollnästravet är dock bland de banor som får behålla samtliga tävlingstillfällen från i år.

Fördyrade omkostnader för hästägare i form av höjt bränslepris, högre foderpriser, träningsavgifter mm oroade mötesdeltagarna. Dessa problemområden har Travhästägarna Riks tillsammans med övriga BAS-organisationer uppvaktat Svensk Travsport om. Man har påtalat behovet om ett nödpaket, men hittills inte fått något gehör. Med den situation som råder ser vi att rekrytering av nya aktiva är ett synnerligen utmanande uppdrag.

Innan höstmötet gjordes en rundvandring i lokalerna där deltagarna fick intressant information om hur tillverkningen av våtservetter går till. Allt vilade på ett rigoröst förhållningssätt till all hygien som omger processen, smarta maskinlösningar, som ägaren till stora delar själv står bakom, samt kemiska aktiviteter som är helt avgörande för resultatet.

Ordförande tackade för gästfriheten och berömde Kjells engagemang och stöd för Travhästägarna Bollnäs.

Text: Maja Karlsson

Fotnot: Alla föreningar är välkomna att lämna bidrag till sajten från aktiviteter och annat men Travhästägarna förbehåller sig rätten att redigera texterna. Tänk på att även bifoga bilder, helst tagna i liggande format.