Många vill tävla barfota men alla hästar har inte tillräckligt bra hovar för att klara den belastningen som ett lopp innebär. Nu har forskare kunnat konstatera att hästar som tål barfotatävlande har en annorlunda kemisk sammansättning i sina hovar.

Det är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, som gjort studien.

I studien analyserades material från hovarna på 41 travhästar, varav 24 hade tillräckligt bra hovkvalité för att klara att starta minst tre gånger inom loppet av en månad. Resterande hästar i studien hade inte tillräckligt bra hovar för att tävla barfota annat än undantagsvis.

Analyserna visade att hästarna, som klarade att starta barfota tätt (minst tre starter per månad), bland annat hade mer kväve i hovväggarna. Dessa hästars hovar innehöll också mer av aminosyrorna arginin, cystein och prolin vilket enligt forskarna tyder på en högre andel protein i hovväggarna och en annan sammansättning av hovens protein. Hästarna som klarade att starta barfota hade också en lägre koncentration av koppar i hovväggen.

Studien har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Läs mer om studien på SLU:s sajt

Hela studien kan läsas eller laddas ner här

Ny studie visar att hästar som tål barfotatävlande har en annan kemisk sammansättning i hovarna. Foto: ANNA GERDMARKER/TR BILD