Omvaldes som ordförande för Travhästägarna
Årets årsmöte hölls den 4 maj på Best Western i Bromma där ett huvuddelen av medlemsföreningarna
fanns representerade. Mikael Melefors gjorde en genomgång av förra årets verksamhet men redogjorde
också för den verksamhetsplan som satts efter höstens ordförandekonferens…

Planeringen av projektet Medlemslyftet fortsätter
Travhästägarna lägger extra resurser i år på projektet Medlemslyftet. Hittills har vi tagit fram ett infoblad
om vad travhästägarna arbetar för och som kompletterar den broschyr som gjordes förra året.
Vi har också kollat upp så att Agriaannonser finns tillgängliga för banorna för införande i samtliga
banprogram. Vi ska också ta initiativ till en dialog med Easy KB om tänkbart samarbete…

Travhästägarnas månadsbrev skickas ut till medlemmarna men kan även laddas ner via knappen nedan