Hästägarkorten, uppsittningsavgiften och strategidagar med inriktning på medlemsrekrytering är aktuella ämnen i nya nyhetsbrevet.
Men vi inleder brevet med några ord från Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors:

Nyligen kom ATG:s resultat för 2021 och det kan konstateras att det inte var i paritet med rekordåret 2020 men nästan. Och alldeles tillräckligt för att ha räckt till att dela ut de 150 miljoner kronor vi från början ville se skjutas till ytterligare till de aktiva under 2021.

Samtidigt kan vi konstatera att ekonomiska läget för ST ser ljust ut, överskottet från ATG har gjort det möjligt att öka det egna kapitlet och behovet av att låna till driften minskar.
För Travhästägarna väntar närmast styrelsen strategimöte. Det är här vi ska en plan för hur vi ska bli fler. Frågan om att öka engagemanget och bli fler medlemmar väcktes på ordförandekonferensen i höstas och är nu en högprioriterad fråga i verksamhetsplanen för 2022. Har du goda idéer om vad som skulle få fler att engagera sig i någon av våra medlemsföreningar ute i landet – tveka inte att ta kontakt och berätta!
Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna

…………………………………………………………………………………………………………..

Strategidagar den 7 – 8 mars för styrelsen för travhästägarna.
Samhället har öppnats och restriktionerna har släppts efter pandemin vilket nu gör det möjligt för Travhästägarnas styrelse att samlas för strategidagar i Stockholm den 7 – 8 mars. Styrelsen träffas för planering av verksamheten med speciellt fokus på medlemsrekrytering.
Vi planerar att starta ett projekt, ” Medlemslyftet – alla ska med”.
Projektet handlar om att locka fler medlemmar till Travhästägarna och där är ungdomar en prioriterad grupp. Idag har vi många hästägare som inte är medlemmar i en lokal förening och flera av dem är unga. Som medlem i en hästägareförening får man möjlighet till gemenskap, möjlighet att påverka och förbättra villkoren för de svenska travhästägarna. Styrelsen tar tacksamt emot förslag på hur vi kan hjälpa er föreningar att öka antalet medlemmar. Skicka in förslagen till info@travhastagarna.se

Svensk Travsports extra fullmäktigemöte fredag 4 februari antog förslag till nya stadgar
En remissrunda till medlemmarna har gjorts efter att stadgeförslaget presenterades på förtroenderådet i december 2021.
Ett nytt förslag på stagar och en ny röstmatrikel där hänsyn tagits till de synpunkter som har kommit in under remissrundan presenterades. Fullmäktige gick till omröstning i frågan. Resultat av omröstningen blev 230 röster emot, 1 160 röster för. Då erforderliga tre-fjärdelsmajoriteten uppnåtts antog fullmäktige för första gången det presenterade stadgeförslaget inklusive röstfördelning.
Åby Travsällskap och Östergötlands Travsällskap reserverade sig mot beslutet och inkom med skriftliga motiveringar till sina reservationer.

Catchdrivers och uppsittningsavgift
Svensk travsports presschef, Tomas Fyhr, meddelade den 16 februari att det nu finns en första lösning på plats för kuskarna att fylla i sina uppsittningsavgifter i sportsystemet. För att se informationen måste man logga in vilket kräver ett konto på travsport.se. Alla som har ett mobilt Bank-ID kan skapa ett konto. Det är idag fyra olika fält att fylla i, uppsittningsavgifter för A-tränade hästar, uppsittningsavgift för B-tränade hästar, provision A-tränade hästar och provision B-tränade hästar. Det går ännu inte att fylla i differentierade avgifter. Om kusken har olika villkor för avgifter så går det inte att fylla i. Ny release kommer inom tre-fyra veckor med alternativ som kusken kan välja att visa eller inte visa för att ge mer information om sina avgifter.

Hästägarekorten
En grupp med två representanter för BAS-organisationerna och två från banorna har tillsatts för att se över villkor och hantering av hästägarekorten. BAS-organisationerna representeras av Mikael Melefors från travhästägarna och Ola Johansson från B-Tränarnas Riksförbund. Banorna representeras av Håkan Karlsson, Östersund, och Malin Åberg, Umåker.

Vid första mötet den 14 februari diskuterades bland annat formuleringen –”Häst i startbar ålder och uppsatt på träningslista är obligatoriskt för att ett årskort ska kunna utfärdas.”
Uppfödarna och hästägarna vill – att så fort du går in och blir travhästägare och hästen och alla dess ägare registrerats skall man få tillgång till ett kort. Oavsett om hästen nått startbar ålder eller ej.
På mötet diskuterades också vilka eller hur många personer, som inte är direkt inblandade i tävlingen, ksa få vistas på stallbacken en tävlingsdag. Gruppen fortsätter sitt arbete.

Ändringar i medlemsregistren
Vi påminner om vikten av att hålla medlemsregistret uppdaterat. Medlemsregistret finns kvar på den gamla hemsidan men med en ny länkadress: http://skiss.nu/travhastagare/


Årsmötet för travhästägarna
Kommer som tidigare meddelats att hållas onsdag 4 maj.

Ny hemsida

Ni har väl inte missat att Travhästägarna nu har en ny sajt.

Målet har varit att göra en enkel, modern och snygg sajt som dessutom är lätt att hantera och uppdatera.

Saknar ni något på sajten eller upptäcker något som är felaktigt så mejla till web@travhastagare.se så tar vi hand om och rättar till det.

./.