Uppdaterad. Mars månads nyhetsbrev handlade bland annat om behovet av att modernisera tävlingsreglementet. Hästägare ska inte straffas för att kusken gör fel menar Mikael Melefors.

Mer ur nyhetsbrevet handlar om hästägarkort och inträde till tävlingar, medlemsrekrytering och att Travhästägarna nu söker en generalsekreterare.

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet:

Nu är det hög tid att modernisera dagens tävlingsreglemente.

I takt med utveckling och förändring både i sporten och bedömningarna kan vi konstatera att regelverket inte hängt med. För är det verkligen hästägaren som ska drabbas när kusken gör fel?

Tidigare har frågan diskuterats i samband med nedflyttningar eller diskvalifikation för händelser på främst upploppet. Den frågan lever fortfarande eftersom vi inte fått gehör för någon förändring.

Nu handlar det om fall där veterinär hittat märken på hästen efter spöslag, vilka med automatik ska anmälas till länsstyrelsen. Slutar det hela med åtal och kusken fälls för brott mot djurskyddslagen eller djurplågeri ska hästen fråndömas intjänade prispengar enligt nuvarande tävlingsreglemente. Men ST håller inne prispengarna redan från det att händelsen anmälts. Under förutsättning att ST fått kännedom om det. För några rutiner finns inte för den här typen av fall så det är rena slumpen som avgör vilken hästägare som kan drabbas och något som jag tagit upp i samtal med ST.

Att dessutom straffa ägaren, i det fall det inte är densamma som är kusk, för något denne inte kan styra över måste också sägas vara oacceptabelt.

Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna

…………………………………………………………………………………………………………..

Travhästägarna söker ny administratör
Runar Johansson har sagt upp sin tjänst och slutar den 30 juni.
Via annonser i Travronden, Allt om travsport och våra egna kanaler söker Travhästägarna nu en ny administratör/generalsekreterare som vill vara med och utveckla vårt förbund vidare in i framtiden. Ansök senast den 20 april. Se mer här: https://www.travhastagare.se/foreningsnytt/travhastagarna-soker-generalsekreterare/

Strategidagar den 7 – 8 mars för styrelsen för travhästägarna
Travhästägarnas styrelse träffades för strategidagar i Stockholm den 7 – 8 mars. Planering av verksamheten med speciellt fokus på medlemsrekrytering var huvudfokus för dagarna. En handlingsplan för
projekt, ” Medlemslyftet – alla ska med” arbetades fram. Handlingsplanen innehåller dialog/kommunikation med Svensk Travsport gällande tillgång till hästägareregister/GDPR, rikshäst, reklamfilm. Ett infoblad om vad travhästägarna arbetar för ska tas fram. Vi säkerställer att Agriaannonser finns i samtliga banprogram, vi ger tips om aktiviteter, hästägardag/lopp på alla banor, vi arbetar för höjning av anslag till BAS-organisationerna samt tar en dialog med Easy KB om samarbete. Mer information kommer om arbetet.

VD-samråd måndag den 14 mars
Rapport från samrådet av Runar Johansson:

Dagen inleddes med ett inspirationsföredrag om hur den digitala processen ska utvecklas. Medverkande Johan Kemi, Tickster, Jörgen Lindgren, STL-konceptet och Thomas Fyhr, marknad och kommunikation Svensk Travsport.
Digitalt sälj är inte bara en biljett i handen, fokus bör ligga på bredare utbud, större kundnöjdhet, ökad kundleverans samt segmenterad information och erbjudanden.
Samarbete kring en gemensam plattform för marknadsföring och kommunikation med egen hemsida och ambassadörskap presenterades.  Marknadsföring med budskapet ” Vi är sporten” där nio korta filmer har tagits fram i syfte att öka stoltheten inom sporten och visa på alla känslor den väcker.
Filmerna som presenterar alla aktivas roll inom Svensk Travsport lanseras i slutet av månaden.
Mikael Martinsson, AB Trav och Galopp, informerade om att spelkassorna försvinner på banorna 2023. Vidare att utbildningskonferens med banornas spelansvariga och utbildningspaket för banornas spelvärdar kommer under våren.

Svensk Travsports konsortium möte tisdag den 15 mars
Inför fullmäktigemötet i ST den 27 april presenterade valberedning förslag på ledamöter till styrelser och förslag till arvoden.
Förslag till val av ledamöter Svensk Travsports styrelse på fyra år är Anders Källström, (omval), Kerstin Peterson-Brodda, (nyval), Anders Jonsson, (nyval), Marie Dellhag, (nyval) och Marita Arvidsson, (nyval), till förslag att väljas på två är Saila Quicklund, (omval), Mikael Melefors, (nyval), Hanna Norring, (nyval) och Remy Nilsson, (omval).

Anders Källström föreslås till ordförande, (nyval) och till vice ordförande föreslås Kerstin Peterson-Brodda, (nyval).

Förslag till ägardirektiv för Svensk Travsport AB presenterades.


Pegasus lägesrapport januari-februari 2022
Under årets första två månader visar rapporten färre startande hästar i jämförelse med samma period 2021. En minskning med 2,1 procent trots fler tävlingsdagar och fler antal lopp under 2022. Prispengarna har ökat med 6,9 procent eller med 9,3 procent per start under 2022.
För mer info se  https://www.travsport.se/arkiv/nyheter/20222/mars/pegasus-lagesrapport-februari-bana-for-bana/


Hästägarekorten
En grupp med två representanter för BAS-organisationerna och två representanter från banorna har tillsatts för att se över villkor och hantering av hästägarekorten. BAS-organisationerna representeras av Mikael Melefors från Travhästägarna och Ola Johansson från B-Tränarnas Riksförbund. Banorna representeras av Håkan Karlsson, Östersund, och Malin Åberg, Umåker.

Gruppen jobbar, förutom att få korten att gälla fler dagar, för att så fort du går in och blir hästägare och hästen och alla dess ägare registrerats skall man få tillgång till ett kort. Oavsett om hästen nått startbar ålder eller inte. Detta för att möjliggöra för nya hästägare att komma nära sporten, kunna vara med där det händer och därmed öka möjligheterna för var och en att bli kvar inom travet.
Bollnäs, Mantorp, Umåker och Jägersro har nu öppnat för att årskortet ska gälla fler/alla tävlingsdagar.
Gruppen fortsätter sitt arbete.

Ändringar i medlemsregistren
Vi påminner om vikten av att hålla medlemsregistret uppdaterat. En arbetsgrupp utsedd av styrelsen med Runar Johansson som ansvarig jobbar med att bistå lokalföreningarna med uppdateringen. Medlemsregistret finns kvar på den gamla hemsidan men med en ny länkadress: http://skiss.nu/travhastagare/


Årsmötet för travhästägarna
Kommer att hållas onsdag den 4 maj. Material till årsmötet skickas inom ett par dagar.

Nyhetsbrevet utskick Om ni inte önskar få nyhetsbrevet kan ni avregistrera er genom att skicka ett mejl till web@travhastagarna.se från den mejladress ni fått detta mejl från. I ärenderaden anger ni avregistrering