Nytt år och nya möjligheter – och det finns en hel del utmaningar att ta tag i inom travsporten. Det pågår nu ett arbete med att styra ATG på ett bättre sätt och STAB som ägare jobbar för att vi ska få till tydliga ägardirektiv, något som saknas idag. Ett viktigt och bra arbete, som jag ser mycket fram emot att följa. ST:s ordförande Anders Källström och Anders Lilius, ordförande för Svensk Galopp har träffat representanter från regeringen för att diskutera den här frågan. 

Vi fortsätter att jobba med de ekonomiska förutsättningarna och de nio olika åtgärdsområden som ST:s styrelse lade fram i december. Projektgrupper har tillsatts, där även vi från BAS är representerade, för att föreslå åtgärder, prioriteringar och omprioriteringar, kostnader och möjliga vägar till ökade intäkter. Det blir ett intensivt men nödvändigt arbete inför kommande år.

Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna

……………………………………………………………………………….

Möte med ATG:s ordförande

I januari träffade delar av styrelsen ATG:s styrelseordförande Bo Netz. Ett mycket bra möte. Läs mer

Catchdrivers och uppsittningsavgift

En lista över hur mycket kuskarna tar i uppsittningsavgift finns nu på hemsidan. Den kommer att kompletteras vartefter nya uppgifter kommer in. Här hittar du listan:

Verksamhetsplan 2023

Vi fortsätter att fokusera på Medlemslyftet, som handlar om att locka fler medlemmar till Travhästägarna och där är ungdomar en prioriterad målgrupp. Vi vet att vi idag har många hästägare som inte hittat till en lokal förening och av dessa är många unga. 

Under året planerar vi informationskampanjer via utskick, fysiska möten och samarbeten med föreningar och banor för att öka kunskapen om Travhästägarna och föreningens arbete samt för att stärka vår position inom Svensk Travsport.

Pilotprojekt Travhästägarna Bollnäs

Travhästägarna Bollnäs ska göra ett utskick till samtliga hästägare i deras närområde, som ännu inte är medlemmar i deras förening. Kontaktuppgifter har vi fått från Svensk Travsport. Faller detta väl ut kan fler lokalföreningar göra samma sak. 

Norr- och Sydträff

Vi arbetar med att få till en Norr- och Sydträff, där planeringen kring Norrträffen redan är i full gång.

Nytt medlemsregister

Ett web-baserat medlemsregister är på gång och i samband med detta arbete ombads samtliga lokalföreningar att uppdatera sina medlemsregister senast den 31 december 2022. Där saknar vi fortfarande en del uppgifter.

Travets Hjälte

Travhästägarna har beslutat att dela ut utmärkelsen ”Travets Hjälte” till en person som framgångsrikt arbetat för förbättring av Sveriges travhästägares villkor. Mer om detta kommer längre fram när allt är klart. 

Nytt sponsoravtal

Travhästägarna har tecknat ett nytt sponsoravtal med Royal Sulky AB. Läs mer

Datum för årsmöte 2023

Den 3 maj håller Travhästägarna sitt årsmöte i Stockholm. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan.

Foto: TR Media. Bilden är ett montage