Datum satt för årsmötet

Boka redan nu upp onsdagen den 3 maj då det är dags för årets årsmöte Årsmötet planeras att hållas i Stockholm som brukligt. Tid och plats meddelas senare. Kallelse med dagordning och styrelsens underlag till årsmötet ska vara alla föreningar tillhanda senast 30 dagar...

Veckans nyhetstips

Här kommer veckans axplock med nyheter som kan vara av intresse för dig som är hästägare. Tipsen och länkarna är ett urval av sådant som händer och som kan vara spännande att läsa om eller inspireras av. Här kan du se hur det gick på avelsvärderingen den 4 november...

Hämta ut ditt hästägarkort

Nu är det hög tid att hämta ut ditt digitala årskort för 2022 via Svensk Travsport. Från årsskiftet gäller samma typ av kort för alla aktiva och ger tillträde till både publikplats och stallbacke. Alla har också möjlighet att ta med en gäst. Det tog 15 år av önskemål...

60 miljoner mer till de aktiva

Medlen till hästägarna och uppfödarna ökar med cirka 60 miljoner kronor 2022. Det motsvarar en höjning med 5,7 procent. Medlen till hästägare och uppfödare ökar med ca 60 miljoner till 2022, ungefär +5,7 procent.50 miljoner riktas till vardagstravet medan 10 miljoner...

Nya spelregler berör hästägare

Nya regler från den 10 december för hästägare när det gäller spel.I ATG:s nya spelregler har begreppet “hästägare” förtydligats. Den som äger en häst till fem procent eller mer ,och oavsett om det är som privatperson, via bolag eller i annan...