Uppsittningsavgiften, momsfrågan och hästägarkorten är några av ämnena i årets första nyhetsbrev från Travhästägarna.

Ordförande har ordet:
Nu har Svensk Travsports nya organisation sjösatts med flera nya (eller nygamla) sätt att arbeta på. Dit hör bland annat två nya samarbetsforum: Ordförandesamråd, med ordförande från banor och organisationer, och ägarkonsortiet där chefer och ordförande från medlemsorganisationer/ägarna träffas.

Jag tycker att den nya formen så här långt känns bra och bådar gott för en ökad dialog bland annat mellan Svensk Travsport och BAS-organisationerna. Det gäller inte minst Ägarkonsortiet där vi från Travhästägarna ser det som mycket positivt att få fortsätta samarbetet med banorna och bidra till utvecklingen av svensk travsport.

Efter den intensiva diskussionen kring kuskarnas uppsittningsavgifter återstår nu att se hur många av våra catchdrivers som hoppar på det tåget. Svaret får vi nog först när ST löst hur informationen om avgifter och provisioner ska se ut på travsport.se

Vi välkomnar också Högsta Förvaltningsdomstolens dom som slår fast att ersättningen för ett godkänt premielopp är en omsättning av tjänst.

Det var en viktig delseger mot Skatteverket och nu går kampen vidare för att överbevisa Skatteverket om att dess inställning att tävlingsverksamhet inte är en ekonomisk verksamhet som är momspliktig är felaktig,

Utgången berör i allra högsta grad travhästägarna men är också avgörande för hela travsportens överlevnad.

Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna

…………………………………………………………………………………………………………..

Catchdrivers och uppsittningsavgift
Reaktionerna och diskussionerna sedan Stefan Persson och flera kuskar meddelat att de ska ta betalt för alla uppsittningar från den 1 februari har fortsatt. Under många år har catchdrivers kört åt andra A-tränare mot provision medan B-tränare har fått betala både provision på inkört och en uppsittningsavgift.
Travronden bjöd den 14 januari in Mikael Melefors och Stefan Persson till debatt om uppsittningsavgifter.
Örjan Kilström, Mats Djuse, Andreas Lövdal, Ulf Stenströmer och Lutfi Kolgjini intervjuades om sina synpunkter i frågan under debatten.
Mikael Melefors framhöll att det kommer olägligt direkt efter att medlen till de aktiva höjdes med 60 miljoner från den 1 januari varav 53 miljoner i prispengar. Från Travhästägarnas sida ses uppsittningsavgiften som ytterligare en kostnad som i slutändan drabbar hästägarna.

Debattens slutsats:
Det är upp till varje catchdriver att bestämma om vilken avgift de ska ta, men det kommer att vara marknaden som styr och kunden som avgör om de vill betala.
En förutsättning är att Svensk Travsport i anmälningssytemet upplyser om vilken uppsittningsavgift som respektive körsven tar. Svensk Travsport har lovat att det ska att finnas på plats innan mars månads utgång.
Mer info finner du på Travhästägarnas egen sajt

Du kan också ta del av debatten på Travrondens sajt

Framgång för travhästägarna i frågan kring momsen
När Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att inte ge Skatteverket prövningstillstånd var det en viktig framgång för hästägare i frågan kring moms. Domen slår fast att ersättningen till hästägaren för godkänt premielopp är omsättning av tjänst. Hästägaren som fått saken prövad är Lars Olofsson, Lasses Hästsport AB, Boden.

Läs mer på travhastagare.se

Hästägarekorten
Reaktionerna på att årskorten inte gäller på alla banor under alla travdagar oavsett typ av evenemang har varit många. Styrelsen har fått många samtal från besvikna travhästägare. Vi jobbar för att få till en ändring så att korten gäller alla banor och travdagar.

Ändringar i medlemsregistren
Vi påminner om vikten av att hålla medlemsregistret uppdaterat. Medlemsregistret finns kvar på den gamla hemsidan men med en ny länkadress.
Ni hittar sidan här

Ni som är föreningsadministratörer använder samma användarnamn och login som tidigare när ni ska gå in och lägga in nya/betalande medlemmar eller göra andra ändringar.

Den som har frågor kring registret eller behöver hjälp kan kontakta vår administratör Runar Johansson, runarbilla@gmail.com eller mobil 070-661 77 45.


Årsmötet för travhästägarna
Datum för årsmötet har nu fastställts och hålls i Stockholm onsdag den 4 maj.

Ni har väl inte missat att Travhästägarna nu har en ny sajt!

Målet har varit att göra en enkel, modern och snygg sajt som dessutom är lätt att hantera och uppdatera.

På hemsidan hittar ni bland annat aktuell information, föreningsdokument, kontaktuppgifter till styrelse och administratör och information om våra samarbetsparters. På hemsidan lägger vi också upp nyhetsbreven. Saknar ni något på sajten så mejla till web@travhastagare.se så tar vi hand om era synpunkter.