Travhästägarna har jobbat hårt för att ST:s årskort ska gälla samtliga tävlingsdagar på samtliga travbanor. Nu har vårt arbete under året äntligen gett resultat. 

-Årskortet för 2022 blev tyvärr ett resultat av att vi inte fick vara med från början när det skulle tas fram. Men våra påtryckningar har nu lett till att hästägarkortet till och med blev bättre än det var innan år 2022, säger Travhästägarnas ordförande Mikael Melefors.

Travhästägarna har inte varit ensam om att reagera mot de begränsningar som fanns tidigare, bland annat när det gällt fritt inträde på V75 eller personer som tidigare haft det så kallade Guldkortet.

Till 2023 blir det ändring. Årskortet berättigar till fritt inträde på alla tävlingsdagar, till och med under Elitloppshelgen.

Det finns två biljetter i varje årskort, som är till för alla som är en aktiv del av travsporten. Du kan alltså ta med en gäst till tävlingen precis som tidigare. Nyheten är att gästen är knuten till biljetten och kommer in med en dubbelskanning. Ingen föranmälan behövs, det är bara att gå in tillsammans. Tillgång till stallbacken ingår om inte travbanan meddelar något annat av säkerhetsskäl eller för att det är fullt.

Årskortet går att få kostnadsfritt i digital form och det går även att beställa ett plastkort mot en avgift. 
Årskortet är till för den som är aktiv inom travsporten och allt om kriterier, eventuella undantag och tillvägagångssätt finns att läsa på travsport.se/arskort

Årskortet kan hämtas via användarkontot på travsport.se