Örebro

– Örebro Läns Travhästägarförening

Adress:
Översta 134
694 92 Hallberg

Kontaktperson: Kim Bergling
E-post: kim_bergling@hotmail.com
Telefon: 070-642 63 69

Magnus Östlund

Ordförande

E-post: magnuskumla@hotmail.com
Telefon: 070-888 48 65