Visby

– Gotlands Travhästägareförening

Adress:
Fole Hajdes 586
621 75 Visby

Kontaktperson: Claes-Göran Svensson
E-post: claesg.svensson@gmail.com
Telefon: 070-820 09 75

Claes-Göran Svensson

Ordförande

E-post: claesg.svensson@gmail.com
Telefon: 070-820 09 75