Hagmyren

– Norra Hälsinglands Travhästägareförening

Adress:
Ekonomitjänster
c/o Hästägarföreningen Hudiksvall
Stationsgatan 3
824 45 Hudriksvall

Kontaktperson: Mats Östberg
E-post: hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com

Mats Östberg

Ordförande

E-post:
hastagarforeningenhudiksvall@outlook.com

Mobil: 070-300 06 49