Åmål

– Åmåls Travhästägareförening

Adress:
c/o Lars Horwitz
Lågan 201
662 97 Ånimskog

Kontaktperson: Lars Horwitz
E-post: lars.hz43@gmail.com
Telefon: 070-755 83 55

Lars Horwitz

Ordförande

E-post: lars.hz43@gmail.com
Telefon: 070-755 83 55