Kalmar

– Sydöstra Sveriges Travhästägareförening

Adress:
Storgatan 16C
392 32 Kalmar

Kontaktperson: Curt-Olof Dahl
E-post: curtolofdahl@gmail.com
Telefon: 070-819 67 61

Curt-Olof Dahl

Ordförande

E-post: curtolofdahl@gmail.com
Telefon: 070-819 67 61