Färjestad

– Färjestads Travhästägareförening

Adress:
c/o Anders Holmqvist
Sandbäcksgatan 11
653 40 Karlstad

Kontaktperson: Anders Holmqvist
E-post: andhol46@gmail.com
Telefon: 070-208 03 41

Anders Holmqvist

Ordförande

E-post: andhol46@gmail.com
Telefon: 070-208 03 41