Jägersro

– Skånska Travhästägareföreningen

Adress: 
Skånska Travhästägareföreningen U.P.A.
Box 9506
200 39 Malmö

Kontaktperson: Nils-Otto Bernerup
E-post: info@skanskatravhastagare.se
Telefon: 070-546 00 16

Anders Persson

Ordförande

E-post: pandersw@gmail.com
Telefon: 072-065 77 08