Boden

– Norrbottens Travhästägareförening

Adress:
Travbanegränd 8B
96174 Boden

Kontaktperson: Olle svensson
E-post: juligutten@gmail.com
Telefon: 070-327 73 95

Olle Svensson

Ordförande

E-post: juligutten@gmail.com
Telefon: 070-327 73 95